Contributie

De contributie wordt rond de 1e van elke maand geïncasseerd. De bedragen worden geïncasseerd van 1 september t/m 31 augustus.
Heb je vragen over de contributie dan kun je terecht bij Carin Nijland, onze penningmeester, via penningmeester@hvholten.nl

Contributietabel 2018-2019 volgt. De contributie voor het nieuwe seizoen 2019-2020 wordt vastgesteld na de ALV in november.